כשרות ואישורים

מחוייבים למצוינות

תעודת כשרות

בתוקף עד 15.04.2022

רישיון לניהול עסק

בתוקף עד 31.12.2026

רישיון יצרן

בתוקף עד 31.10.2023

תעודת בטיחות מזון

בתוקף עד 02.08.2023

תעודת בטיחות מזון באנגלית

בתוקף עד 02.08.2023